Logotype Ulrikas Hälsostudio
företag

Företag

Många jobbar idag ganska stillasittande och med ensidiga rörelsemönster framför datorer och telefoner ofta under hög arbetsbelastning. Denna typ av arbete innebär ökad risk att drabbas av överbelastningsskador, stress och övervikt. Behovet av förebyggande insatser är viktiga för att sänka de höga kostnaderna som sjukskrivning och rehabilitering kan medföra.

Jag jobbar idag med vägledande friskvård och massage på företag i Sundsvall och Härnösand.

För offert:

Telefon: 070-171 90 10
E-post: info@ulrikashalsostudio.se